In september wordt het leerwerkprogramma “De Digitale Lopende Band” van Twice geïntroduceerd. Het programma heeft als doel mensen te informeren over de moderne digitale revolutie. Met de opkomst van Internet Of Things (IoT), Blockchain en Artificial Intelligence (AI), is dit leerwerkprogramma uitermate geschikt voor ondernemers die het effect en de voordelen van moderne datatechnologie voor hun bedrijf willen realiseren. Potentiële studenten in deze industrie kunnen ook profiteren van dit programma.

A picture containing logo

Description automatically generated

In plaats van de technische kant van data, beoogt het leerwerk programma ‘De Digitale Band’ de kijk van ons bedrijfsleven op het gebruik van data te veranderen. Volgens projectleider Emiel Westerhof van Twice is “de toekomst digitaal, decentraal en duurzaam. Met name decentralisering vereist een perspectiefwijziging van hardnekkige bestaande patronen, maar juist daar ligt de sleutel tot duurzame oplossingen.

Het doel is niet de technologische kant van data aan te leren. Het doel is data technologieën te begrijpen, organiseren en toepassen, om zo digitale en menselijke verspilling tegen te gaan en ruimte te creëren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het programma maakt deel uit van een nieuw concept van Twice in hub Twinning op de TU/e Campus: BrainBloC

BRAINBLOC: TOWARDS NEXT-GEN DIGITAL LEADERS

Het BrainBloC-lab is opgericht met de hoop een nieuwe generatie digitale leiders op de markt te zetten en zijn hierin uniek! Daar waar men meestal de focus legt op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen in onze IT-infrastructuur, legt BrainBloC de focus op verandering van het denkbeeld rondom data technologieën. Data kent in wezen geen menselijke context en moet hierom vanuit een ander perspectief benaderd worden. Dit is wat men in het bedrijfsleven vaak nog niet inziet.

Wat kunnen we eigenlijk met data? We kunnen data delen, gebruiken of juist afschermen. Het concept data is eigenlijk vrij simpel. Wat veel belangrijker is, is het organiseren van data en het efficiënt inzetten van data. Het BrainBloC-lab leert ons hoe dit te doen vanuit een innovatief in plaats van economisch perspectief. Het is juist de combinatie van het inzetten van data technologieën, dat een echte impact heeft. De brede toepassingsmogelijkheden van data technologieën vereist een andere aanpak, waarbij het uitgangspunt juist op nieuwe bedrijfsprocessen zou moeten liggen. BrainBloC omschrijft het zelf het beste: “We moeten omdenken vanuit data, zodat er een digitale lopende band ontstaat.”

Jaarlijks verspillen we meer dan 2,3 miljard uren op kantoor volgens de oprichters. Uren die niet nodig zijn wanneer we data op een efficiëntere manier zouden inzetten. Er is sprake van een overbodige menselijke factor. Het juist inzetten van IOT, blockchain en AI kan voor een volledig geautomatiseerd bedrijfsproces zorgen en de kosten die men bespaart door het inzetten van deze datatechnologieën, kunnen weer gebruikt worden om te groeien en innoveren op andere vlakken.

EEN KIJKJE IN HET PROGRAMMA

Het leerwerk programma is geschikt voor iedereen die meer wil weten over het inzetten van nieuwe data-technologieën. Stap voor stap leer je in het BrainBloC-lab hoe rijke data, data logistiek en een duurzame decentrale IT-infrastructuur gezamenlijk voor digitale transformatie zorgen, kosten besparen en bedrijfsprocessen volledig kunnen automatiseren.

Samen met studenten, freelancers en het bedrijfsleven, werk je aan praktische opdrachten vanuit verschillende invalshoeken en leer je vanuit een ander perspectief met data om te gaan.

Wil je leren hoe ook jouw organisatie IOT, blockchain en AI kan inzetten? Hoe je samen met andere ondernemers, bedrijfskundigen én studenten de mogelijkheden voor een digitale, innovatieve en kosten efficiënte onderneming kan onderzoeken? Misschien is dit leerprogramma dan iets voor jou!

Inschrijven is nog steeds mogelijk en kan hier.