Een datum waar iedereen uit de blockchain wereld dit jaar naar uitkeek, was 3 maart. Op die dag hield de Interreg Project BLING een grote online conferentie rondom het thema blockchain. Bling is de afkorting voor Blockchain in Government, het project dat o.a. blockchain dichter bij overheidsinstanties wil brengen en het belang ervan op grotere schaal wil aantonen. Daarbij is het de missie van BLING, om het belang van blockchain bling op Europees niveau te doen inzien.

Het hoofd van het Europese Blockchain Center, Professor Roman Beck, sprak op de meeting over de actuele positie van Blockchain en cryptovaluta en hun potentiële evolutie naar de toekomst toe. Hij noemde daarbij de grote voordelen van de blockchaintechnologie voor alle burgers en overheidsinstanties en suggereerde dat de digitale economie een mogelijk bedreiging kan vormen voor het monetair systeem zoals we dat vandaag kennen.

BLING

Het belang van succesvolle toepassingen

Tijdens de conferentie konden de deelnemers uit twee discussiegroepen kiezen waarin concrete vraagstukken besproken werden. Zo kwam Juho Lindman van de Gothenburg Universiteit spreken over The Blockchain Readiness Assessment Tool. Daarbij benadrukte hij dat de overheidsinstanties niet zomaar op de blockchain hype moeten springen, maar in de plaats daarvan doordacht te werk moeten gaan. Zo zou het veel meer zin hebben om slimme keuzes te maken bij het implementeren van blockchain en deze niet zomaar overal te gaan toepassen. De vraag die instanties zich vooral moeten stellen, is of het gebruik van blockchain de aangeboden dienst ook effectief beter, makkelijker en sneller voor de inwoners zal maken. Ook moet gekeken worden of de bevoegdheden gedecentraliseerd gaan worden en aan gemeentes en steden overgedragen kan worden. Het rapport over deze case werd gepubliceerd en is een aanrader voor wie meer interesse in deze thematiek heeft.

Verder werden er startup pitches gegeven over het concrete gebruik van de blockchain technologie en de betekenis voor gaming bedrijven. Daniel du Seuio, de initiator van het European Self Sovereign Identity Framework sprak alle deelnemers toe in zijn speech over de EBSI (European Blockchain Services Infrastructure). Dit is een Europese samenwerking die streeft naar grensoverschrijdende, digitale publieke diensten m.b.t. veilig en privacy respecterend gebruik van de blockchain. Er zijn daarbij al veel actieve voorbeelden waar de inwoners van de voordelen van blockchain kunnen genieten.

Hannah Rudman, de moderator van dit event, concludeert dat de corona pandemie de digitalisering van openbare diensten van de overheid in een versnelling gezet heeft. Daarbij speelt de blockchain een essentiële rol bij de (re)organisatie van informatie en structuren om zo meer welvaart, rechtvaardigheid, duurzaamheid, samenhorigheid en goed werkende overheidsorganen te kunnen creëren. Overheidsinstanties zouden zich dus zeker beter moeten gaan informeren over platforms zoals de blockchain. Daarbij zullen succesvolle implementaties en positieve cijfers een sleutelrol spelen als drijfveer, om dit proces te versnellen. Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

Bekijk de website van BLING, waar je ook hun nieuwste magazine kan downloaden.