De Stadjerspas is een ticketsysteem op basis van blockchain technologie, ontworpen voor de inwoners van Groningen, die het met een minimum inkomen moeten stellen. Dit systeem wordt al sinds de jaren ‘90 onder verschillende vormen gebruikt, maar bestaat onder zijn actuele vorm sinds 2016.

Het basisprincipe is daarbij eenvoudig; met dit systeem kan je gratis of tegen sterk gereduceerd tarief, toegang verkrijgen tot verschillende sociale en culturele activiteiten, zoals bv. een bioscoop, theater of het zwembad. Daarbij maak je gebruik van een scanbare, fysieke pas met QR-code en kan je in een online webshop tickets kopen.

Momenteel is dit systeem bedoeld voor inwoners met een minimum inkomen, maar het is de ambitie om dit voor alle inwoners van Groningen (ongeacht hun inkomen) open te stellen. Om je een idee te geven, sinds de lancering van het project hebben al zo een 20 000 inwoners gebruik gemaakt van het systeem en zijn er maandelijks naar schatting zo een 4000 transacties met deze ‘slimme passes’. Dat wijst er dus alleen maar op dat er veel kwetsbare families van deze ondersteuning gebruik maken en er effectief ook vraag is.

Hoe werkt het?

Iedere gebruiker ontvangt eenmaal jaarlijks een persoonlijke portefeuille met een bepaald krediet. Ze krijgen deze ook wanneer nieuwe of tijdelijke acties lopen. Zo ontvang je bijvoorbeeld 3 toegangskaartjes voor het zwembad. Wanneer je dan wil gaan zwemmen, wordt de QR-code van deze tickets gescand. Daarbij wordt deze transactie in de blockchain technologie opgeslagen en maakt de gemeente meteen dit concrete bedrag over aan het zwembad. Op het einde van de maand wordt dan een overzicht gemaakt van alle transacties, vergezeld van een factuur op naam van de betrokkene partijen.

Daarbij zijn aan deze kaartjes met een bepaald krediet enkel het e-mailadres en de QR-code verbonden. Dit is voornamelijk uit privacy- en veiligheidsoverwegingen.

Zijn er ook nadelen aan verbonden?


Naast de voordelen zijn er ook minpuntjes aan dit blockchain technologie systeen verbonden. Zo kunnen bestaande accounts niet verwijderd en transacties niet ongedaan gemaakt worden. Ook is het moeilijker om een fout recht te zetten. Werden bv. drie in plaats van 1 zwembadticket aangerekend, dan kan je dit niet individueel gaan corrigeren. Naar de toekomst toe is het kunnen rechtzetten van fouten toch wel essentieel. In principe zou de blockchain in deze concrete toepassing ook door een andere technologie vervangen kunnen worden

See our Latest article on NodeNieuws