Veel nieuwsbladen hebben op dit moment met de strijd tegen nepnieuws. Door het vele nepnieuws bestaat de kans dat mensen verkeerd geïnformeerd worden of dat zij dingen geloven die niet helemaal waar zijn. NRC Handelsblad, één van de grootste dagbladen van Nederland, heeft besloten om hier iets aan te doen. Door middel van speciale time stamps proberen zij de stroom van nepnieuws tegen te gaan.

Vertrouwen terugwinnen

Een van de bedrijven die op dit moment veel onderzoek doet naar nepnieuws is Wordproof. Uit een van hun onderzoeken. blijkt dat 92% van de Europeanen meer vertrouwen geeft aan content als ze weten welke organisatie en auteur achter een stuk content zit. Ook blijkt dat ruim 90% van de Europeanen meer vertrouwen hebben in content als ze in kunnen zien welke soorten veranderingen er in de loop der tijd in de inhoud zijn aangebracht.

De komst van Time Stamps

Om ervoor te zorgen dat iedereen op een prettige manier naar betrouwbaar nieuws kan kijken, heeft NRC besloten om Time Stamps te gebruiken. Deze speciale Time Stamps worden gebruikt om bepaalde soort content te authentiseren. Dit maakt het mogelijk om de content te verifiëren op echtheid. Zij doen dit met behulp van de software van Wordproof zelf. Wordproof gebruikers gebruiken deze Time Stamps om bij te dragen aan een transparant en controleerbaar internet. Dit wordt ook wel het “Trusted Web” genoemd. Het is voor iedereen die de content leest mogelijk om te zien waar de info vandaan komt, wat de bronnen zijn en het belangrijkste wanneer er veranderingen aan zijn gebracht.

Toekomst van de nieuwsbedrijven?

Als de Time Stamps van NRC goed blijken te werken dan is de kans groot dat vele andere bedrijven binnen de nieuwssector hen zullen volgen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat een crypto grafisch project als Wordproof het mogelijk maakt om bij te dragen aan een wereld met eerlijk, betrouwbaar en geloofwaardig nieuws. Wellicht dat dit eindelijk een einde kan maken aan de grote hoeveelheid nepnieuws die er in de wereld wordt geslingerd.

People also read: Uniek blockchain onderwijs initiatief KOIOS organiseert de Blockchain Education Weeks