Vandaag praten we over Kan blockchain onze bomen rood? .In de EU Green Deal zijn heel wat maatregelen vastgelegd om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De uitdaging zal daarbij vooral zijn, om alle 27 landen op dezelfde lijn te krijgen om de doelstellingen effectief te kunnen halen. Er wordt niet alleen in Europa naar natuurvriendelijke oplossingen gezocht. Ook in de rest van de wereld neemt de vraag naar ecologievriendelijke maatregelen almaar toe. Er worden zeker al vorderingen geboekt dankzij overheidssteun en grote investeringen, maar het zal toch nog een tijdje duren totdat technologieën zoals bv. kunstmatige fotosynthese effectief ingezet kunnen worden.

Ontbossing tegengaan

Wat als we nu de ontbossings problematiek aanpakken met blockchain? Daarbij zou deze technologie kunnen worden ingezet, om de 182 miljoen hectare aan Europese bossen (40 % van de totale wereldwijde oppervlakte), digitaal op te nemen, met als doel om de bomen te beschermen en bossen beter te beheren. Eerst worden alle gegevens over de bossen, van aanwezige dieren en planten tot koolstofreductie, in een private blockchain opgeslagen. Op die manier, zullen verschillende landen kunnen bijhouden, welke vorderingen ze boeken op gebied van uitbreiding en behoud van flora & fauna. Bovendien kan dit systeem helpen bij het inperken, controleren en traceren van (illegale) bomenkap. Consumenten kunnen hierdoor ook beter over de oorsprong van de grondstoffen voor hun meubels e.d. geïnformeerd kunnen worden.

Blockchain biedt transparantie, toegankelijkheid en connectie tussen de verschillende lidstaten met oog op het stimuleren van uitwisseling van individuele cijfers en resultaten. Al deze informatie staat niet in één centrale databank, maar ieder land zal zelf zijn eigen gegevens in handen kunnen hebben en houden. Als alle informatie van de bossen gedigitaliseerd is, kunnen bosbezitters makkelijker nieuw kapitaal, ook van het grotere publiek, aantrekken. Een leuke mogelijkheid, als je als inwoner van de EU in een bos en in haar behoud/onderhoud kan investeren. Vooral voor kleinere, Europese landen die dringend nieuwe investeerders nodig hebben, kan dit als een interessante oplossing komen. Een handvol Europese startups is hier dan ook al mee bezig, samen met de Europese Unie, om dit op te zetten.

Uiteraard zullen zaken zoals kostenefficiëntie, privacy en authenticiteit van nationale gegevens (via bv. het gebruiken van tijdscodes) en de mogelijkheid tot het meten van vooruitgang van lopende experimenten en projecten, belangrijke factoren zijn om het succes van dit project te garanderen.

A European Forests Union based on blockchain

Blockchain

Several major efforts are still required to achieve the set objectives. Only through cooperation can the European countries achieve this together. The establishment of a “European Forests Union”, which works via blockchain, is a conceivable key to success. As we mentioned above, blockchain can easily enable cost efficiency, easy data exchange and measuring progress. In addition, the privacy of data offers many advantages. For example, federal states can comfortably share information via blockchain while preserving the privacy of national data.

Op lange termijn biedt de blockchain in de klimaatcrisis en CO2-reductie een win-win situatie voor iedereen. Het bevordert de digitale innovatie, verbetert het milieu en geeft de Europese economie nog eens een extra duwtje in de rug. De eerste startups en pilots vanuit de Europese Unie zijn begonnen, het wachten is op de Europees-brede integratie en adoptie.